Pakje kaarten over Psalm 139

 2.50

Een setje van 6 enkele kaarten over Psalm 139.
Incl. beschrijving.
13,5 x 13,5 cm.

Categorie:

Beschrijving

Achter op elke kaart staat een berijmd vers uit Psalm 139

Uitleg quilt:

De figuren in de blokken verbeelden God en de mens,
Bruin staat symbool voor de mens en goudgeel staat
symbool voor God.
In alle blokken ontmoet God de mens.
God houdt de mens vast, waar hij ook heengaat.

In ’t vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht.
Dit is uitgebeeld in twee donkere en twee lichte
randen om elk blok.

Gij blijft mij, God in alle dingen,
altijd en overal omringen.
De goudgele rand en het gequilte kabelpatroon in de
buitenrand beelden uit dat God ons helemaal omringt.

Ja, in Uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.
Als de quilt opgerold is dan is het een boekrol.

In de randen om de blokken zijn verschillende
teksten uit Psalm 139 geborduurd.
Blok 1 De mens ontmoet God in de dageraad.
Blok 2 De mens ontmoet God bij de zee.
Blok 3 De mens is door God geweven in de moederschoot.
De weefdraden zijn over de foetus verwerkt.
Blok 4 De mens ontmoet God in het neerdalen in het graf.
Blok 5 De mens ontmoet God als de ziel opklimt naar de
hemel.

Here, U doorgrondt en kent mij.

U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Here, U weet alles. U sluit mij in van achteren en van voren, U legt Uw hand op mij. Dit te kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie U bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik: Ja duisternis zal mij opslokken! dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor mij niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht. Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

Een gedeelte uit Psalm 139 ( Herziene Statenvertaling)
De berijming van de psalm is genomen uit het Liedboek.